© 2014
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
                  Vežkonočné prázdniny
Riaditež ZŠ, Haličská cesta 1493/7 v Lučenci  oznamuje rodičom, že škola, školský klub detí (ŠKD) a výdajná školská jedáleň počas vežkonočných prázdnin v dňoch od 17.4.2014 do 22.4.2014 nebude v prevádzke. Prevádzka ŠKD a výdajnej školskej jedálne začne 23.04.2014.(streda).
                      Riaditežské vožno
Riaditež ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec oznamuje zákonným zástupcom detí v ŠKD Slniečko, že počas riaditežského vožna 2.mája 2014 / piatok/ majú deti možnos prihlási sa do školského klubu detí.

Prevádzka ŠKD  bude realizovaná bez  stravy,
v čase  730  hod. - 1330  hod.,
na základe záväzných prihlášok detí,
pri minimálnom počte 12 prihlásených detí.
Mgr. Ján Mižúr
riaditež školy
                        P O Z V Á N K A
Vážení rodičia, riaditež školy a Rada rodičov Vás  pozývajú
na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční  24.apríla 2014 / švrtok/ v čase 8.00 - 10.50 hod. / 1.-3. hodina/.