© 2015
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
© 2015
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
Zavrieť pozvánku
Zavrieť oznam
Riaditeľ ZŠ, Haličská cesta 1493/7 v Lučenci oznamuje všetkým rodičom,
že škola,
ŠKD  SLNIEČKO
a výdajná školská jedáleň
počas veľkonočných prázdnin
v dňoch 02.04.2015 – 07.04.2015
nebude v prevádzke.

Prevádzka začne  08.04.2015(streda).

Mgr. Gabriel Pál
riaditeľ školy