© 2015
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
© 2015
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
Milí rodičia!
Prihlásili ste Vaše dieťa do 1. ročníka na našu školu. 
Pozývame Vás a Vaše dieťa „na predprvácke stretnutia“,
ktoré sa uskutočnia v sobotu:
18. apríla 2015 /   vyberáme poplatok 15 €
               na školské pomôcky a pracovné zošity/
23. mája  2015 /  - športové dopoludnie
                    - vydávame rozhodnutia RŠ o prijatí  do školy/
 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.
V prípade akýchkoľvek informácií sa kontaktujte na tel. čísle 047/ 43 33 791
Zavrieť oznam