© 2014
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
© 2014
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
Jesenné prázdniny
Riaditež ZŠ, Haličská cesta 1493/7 v Lučenci  oznamuje rodičom, že škola,  školský klub detí (ŠKD)  a výdajná  školská jedáleň počas jesenných prázdnin
v dňoch od 30.10.2014 do 31.10.2014 nebude v prevádzke.
Prevádzka školy, ŠKD a výdajnej školskej jedálne  začne 03.11.2014.(pondelok).

Mgr. Gabriel Pál
riaditež školy
Zber
Separovaný zber papiera sa uskutoční
28. - 29.10.2014 / utorok, streda/
V čase do 8.00 a po skončení vyučovania od 14.00 hod.
Kartóny prosíme oddeli.
Plasty tento mesiac neseparujeme.

Ďakujeme.