© 2014
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
© 2014
Základná škola, Haličská cesta, 1493/7, Lučenec
Vianočné prázdniny
              
          
Riaditež ZŠ, Haličská cesta 1493/7 v Lučenci oznamuje všetkým rodičom,
škola, ŠKD  SLNIEČKO a výdajná školská jedáleň  počas vianočných prázdnin
v dňoch 22.12.2014 -7.1.2015
nebude v prevádzke.
Prevádzka začne 08.01.2015 (štvrtok).
         Riaditežské vožno

Riaditež Základnej školy, Haličská cesta 1493/ 7 v Lučenci oznamuje rodičom,
na základe zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podža § 150 ods. 5
   udežuje na deň 19.decembra 2014(piatok) pre žiakov ZŠ riaditežské vožno
z technických príčin (oprava školskej jedálne).
                               
Mgr. Gabriel Pál
riaditež školy